COOKIE-SZABÁLYZAT

Adatkezelési tájékoztató

Az MVM Otthon Plusz Zrt. által a mvmhomeandpro.hu weblapon alkalmazott cookie-k alkalmazásával kapcsolatosan.
A jelen tájékoztató a MVM Otthon Plusz Zrt. rendelkezési joga alatt álló mvmhomeandpro.hu weboldalon alkalmazott cookie-k használatával megvalósuló személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatás megadására szolgál.

A tájékoztatóban foglaltak a nem természetes személyekre vonatkozó adatok tekintetében nem alkalmazhatók.

1. Az Adatkezelő megnevezése, a személyes adat és az Érintett fogalma

Az Adatkezelő az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

A jelen tájékoztató kapcsán

Adatkezelő: MVM Otthon Plusz Zrt. (jelen tájékoztatóban a továbbiakban: Adatkezelő)

Székhelye: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26–28.

Postacím: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26–28.

Cégjegyzékszáma: 01-10-048193

Honlapjának címe: mvmhomeandpro.hu

E-mail cím: kapcsolat@mvmotthonplusz.hu      

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Arató Dezső (dpo@mvm.hu)

Képviselő (adatvédelmi kérdésekben): Dr. Tóth Tekla adatvédelmi felelős (toth.tekla@mvm.hu)

A jelen tájékoztató szempontjából személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az Érintett) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy egy, vagy több tényező) alapján azonosítható.

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Az adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

A címzett az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

2. A jelen Adatkezelési tájékoztató tárgya, az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

A jelen Adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő által a weblapján alkalmazott cookie-k használata során a weblapot használó természetes személy személyes adatainak kezelésére vonatkozik.

A fenti adatkezelésekre vonatkozó főbb jogszabályok:

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény.

3. Az adatkezelés jogalapja, cookiek fajtái

Statisztikai célú sütik

Weboldalunk/applikációnk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával olyan sütiket is használunk, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat/applikációnkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal/applikáció mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek. Ilyen teljesítményt biztosító sütik a Google Analytics sütijei is.

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

A weboldalunkban a Google LLC. – mint külső szolgáltató – statisztikai célú cookie-jai kerülnek alkalmazásra. Felhívjuk a figyelmét, hogy a szolgáltató mind az oldal látogatásával kapcsolatos anonim (statisztikai célokat szolgáló) adatokat, mind az Ön által használt böngésző/mobilapp beállításaival, valamint a felületen kifejtett aktivitásával kapcsolatos adatokat tárolhat (pl. az adott böngészőt használó milyen tartalmat nézett meg a honlapon, mikor nézte meg).  Az említett kódok nem alkalmasak a szolgáltató, illetve az Adatkezelő általi személyazonosításra, mivel a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag az Ön által használt böngésző szoftvert/mobilappot azonosítják.

Az Adatkezelő a működéshez feltétlenül szükséges cookie-kat használ a webhely üzemeltetése során. Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a webhely/mobilapp megfelelő működéséhez. Az ilyen cookie-k nem gyűjtenek olyan személyes adatokat az érintettől, amelyek pl. marketing célra felhasználhatók lennének. Az ilyen cookie arról gyűjt információt, hogy a felület megfelelően működik-e, a működésben tapasztalhatók-e hibák. A funkcionális cookie-k biztosítják a weboldal megfelelő megjelenítését, megjegyzik például az érintett által korábban választott beállításokat (pl. ország/nyelv, arculat/szín, betűméret stb.).

A weboldal tartalmaz harmadik fél által biztosított cookie-kat, és tartalmaz célzott cookie-kat.

Harmadik fél által biztosított cookie-k: más adatkezelő (pl. közösségi oldal, Google Analytics, Adobe Marketing Cloud stb.) tartalmának megosztását teszi lehetővé, és akár olyan információkat küld a harmadik fél adatkezelő számára, amelyeket az később arra használhat fel, hogy más webhelyeken jelenítsen meg célzott hirdetéseket.

Célzott cookie-k: a webes felületen személyre szabott hirdetések megjelenítését biztosítják, amely igazodik az érintett érdeklődési köréhez (pl. korábbi keresések, választott menüpontok stb. alapján). Az Adatkezelő által üzemeltetett webes felületen az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó hirdetések találhatók.

Adatkezelésünk jogalapja a webes felület helyes működéséhez nélkülözhetetlen cookie-k (szükséges és a funkcionális cookie) esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, az Adatkezelő jogos érdeke.

Az egyéb cookie-k (célzott vagy marketing cookie és harmadik fél által biztosított cookie) kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, mely szerint az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, akkor azt bármikor önkéntesen visszavonhatja – lásd a cookie törlése bekezdésnél –, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

4. Adatkezelési célok

Adatkezelés célja: A Társaság által meghatározott tartalommal működő internetes webes felület használatával összefüggő felhasználói adatok kezelése. Információgyűjtés arra vonatkozóan, hogy a látogatók hogyan használják az Adatkezelő webes felületét.

A cookie-k felsorolása:

Google Analytics egyes funkciói

_ga

_gat

_gid

Miért szükséges?

Regisztrálja az egyedi azonosítót, amely statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet.
A Google Analytics által használt thottle request szerinti arányt tárolja.
Regisztrálja az egyedi azonosítót, amely statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet.
Részletes tájékoztató: https://www.google.com/analytics/terms/us.html

Az adatkezelés (adatok tárolásának) időtartama:

_ga: 2 év
_gat: böngésző bezárásáig
_gid: 1 nap

Hotjar

_hjid

Miért szükséges?

A beállítás időpontja: a látogató először egy oldalra kerül a Hotjar szkripttel. A véletlenszerű felhasználói azonosító megtartására szolgál, amely a böngészőben az adott látogató egyedi azonosítója. Ez biztosítja, hogy az ugyanazon webhely későbbi látogatásainak viselkedéselemzéséhez ugyanahhoz a felhasználói azonosítóhoz legyen hozzárendelve. Részletes tájékoztató: https://www.hotjar.com/cookies 

Az adatkezelés (adatok tárolásának) időtartama: 9 hónap

Google Ads

_gads

Miért szükséges?

A Google Ads használja azon látogatók újra bevonására, akik több weboldalon beazonosított viselkedésük alapján valószínűleg vásárlókká válnak

Részletes tájékoztató: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

Az adatkezelés (adatok tárolásának) időtartama: a böngésző bezárásáig

Facebook

pixel code és konverzió követő

Miért szükséges?

Ezen süti segítségével tudunk személyre szabott ajánlatokat megjeleníteni a Facebook közösségi oldal felületein. Változó, a marketing tevékenységünk mérését teszi lehetővé.

A Facebook remarketing cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldalunk látogatói számára a weboldalunk témájához kapcsolódó hirdetéseket jelenítsünk meg a Facebook hirdetési rendszerének segítségével.

Részletes tájékoztató: https://www.facebook.com/help/cookies/

Az adatkezelés (adatok tárolásának) időtartama: érvényességi ideje változó, legfeljebb a látogatástól számított 3 hónapig tart.

Google TAG Manager

_dc_gtm_UA-#

Miért szükséges?

A Google Tag Manager használja a Google Analytics script címke betöltésére.

Az adatkezelés (adatok tárolásának) időtartama: tag manager által telepített sütiknél külön szoktak megadni süti érvényességi időt az adott 3. feles partner sütikre.

5. Kezelt adatok köre, az adatok forrása

A cookie-k (sütik) fogalma:

Kisméretű adatfájlok, adatcsomagok, amelyeket a weboldal üzemeltetője a felület használata során és azon keresztül helyez el a látogató számítógépén / mobil eszközén, és amelyeket a látogató internetes böngészője ment és tárol el a weboldalról/applikációból letöltve. Egy későbbi látogatás esetén az üzemeltető a cookie révén tudja pl. azonosítani a látogatót, vagy megkülönböztetni őt más felhasználóktól, illetve akár testre szabott információkat is eljuttathat neki a böngészőablakban.

A cookie-k tiltása, törlése:

Amennyiben a süti elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében/mobilappjában elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja. Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző/mobilapp alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatók, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni, példák különböző böngészők esetére:

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se

Microsoft Internet Explorer 8,9,10,11: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/hu-HU/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

A cookie-k használatának felhasználó általi tiltása általában nem akadálya a weboldal/mobilapp látogatásának vagy az azon való böngészésnek. Néhány cookie viszont feltétlenül szükséges egyes szolgáltatások megfelelő működéséhez, így a cookie-k használatának tiltása vagy visszautasítása, illetve a már eltárolt cookie-k törlése azt eredményezi, illetve eredményezheti, hogy a weboldal/mobilapp nem működik teljeskörűen és bizonyos funkciói nem használhatóak megfelelően az érintett látogató által.

A kezelt adatok forrása: Közvetlenül az érintett.

6. Az adatok megismerésére jogosultak, az adattovábbítások indoka

Az Adatkezelő által meghatározott munkakörökhöz rendelten, meghatározott módon, jogosultsági szintek szerint férhetnek hozzá az Adatkezelő munkavállalói a személyes adatokhoz.

Az Adatkezelő a 9. pontban részletezett Adatfeldolgozók részére is továbbítja az adatokat, akik esetében az adattovábbítások indoka, hogy az Adatfeldolgozók a 9. pontban ismertetett adatfeldolgozói tevékenységeiket el tudják látni.

7. A személyes adatok kezelésének, tárolásának időtartama

A jelen Adatkezelési tájékoztató szerinti adatkezelések időtartamát a 4. pontban található táblázat tartalmazza.

8. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról. A tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az Adatkezelő kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat bármilyen jogalappal továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy tegyen eleget az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg jogosultsági szintek szerint, azokat az Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Az Adatkezelő és Adatfeldolgozó által meghatározott munkakörökhöz rendelten, meghatározott módon, jogosultsági szintek szerint férhetnek hozzá az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó munkavállalói a személyes adatokhoz.

Az Adatkezelő az informatikai rendszerek biztonsága érdekében az informatikai rendszereket tűzfallal védi, valamint a külső és belső adatvesztések megelőzése érdekében víruskereső és vírusirtó programot használ. Az Adatkezelő gondoskodott továbbá arról, hogy a visszaélések megelőzése érdekében a bármely formában történő bejövő és kimenő kommunikációt megfelelően ellenőrizze. A különböző, nem munkával kapcsolatos internetes oldalak látogatásának tiltásával tovább növeli a hálózathoz kapcsolódó számítógépeken tárolt adatok biztonságát. A felhasználókat rendszeresen tájékoztatja az újonnan felmerült és beazonosított veszélyforrásokra (pl.: adathalász oldalak, e-mailek), ezzel is csökkentve egy kártékony kód rendszerbe való bekerülésének esélyét. Az Adatkezelő az adatok mentésére adatmentési szolgáltatást vesz igénybe.

Az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – törvényben meghatározott kivételekkel – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az Érintetthez rendelhetők.

9. Adatfeldolgozók

Az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az Ön személyes adataival kapcsolatban adatfeldolgozóként („Adatfeldolgozó”) járnak el az alábbi cégek:

Adatfeldolgozók

Neve, székhelye, azonosítója: MVM Informatikai Zrt., 7030 Paks, Vasút utca 1.

Adatfeldolgozó által végzett tevékenység: Az mvmhomeandpro.hu IT-rendszereinek üzemeltetését végzi.

Adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok: IP-cím, látogatás időpontja, a meglátogatott aloldalak adatai, a felhasználó által használt operációs rendszer és böngésző típusa

10. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési, jogorvoslati lehetőségek

10.1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél az alábbiakat:

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről (az adatkezelés megkezdését megelőzően, illetve az adatkezelés során)
 • hozzáférést személyes adataihoz (személyes adatai adatkezelő általi rendelkezésére bocsátását),
 • személyes adatainak helyesbítését, kiegészítését,
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy korlátozását (zárolását),
 • joga van az adathordozhatósághoz,
 • tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Az Érintett személy a 10.2. pont szerint, írásban nyújthatja be érintetti kérelmét az Adatkezelő részére. Az Adatkezelő az Érintett jogszerű kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az Érintett az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

10.1.1.  A tájékoztatás kéréshez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 13-14. cikkei alapján)

Az Érintett személy a 10.2. pont szerint írásban kérheti írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • alkalmaz-e adatfeldolgozót, ha igen, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait,
 • az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

10.1.2.  A hozzáféréshez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 15. cikke alapján)

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a következő információkhoz:

 • kezelt személyes adatai kategóriái,
 • az adatkezelés célja,
 • címzettek, akikkel közölték, vagy közölni fogják a személyes adatait,
 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy az időtartam meghatározásának szempontjai
 • az adatok forrása, ha nem az érintettől lettek gyűjtve az adatok,
 • a felügyeleti hatósághoz fordulás (panasz) jogáról,
 • ha történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés során, akkor ennek tényéről, logikájáról, illetve az Önre nézve várható következményeiről.

Az Érintett a fentiek szerinti visszajelzést az Adatkezelőtől a 10.2. pont szerint írásban kérheti.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – ha ez nem ütközik más jogszabályi akadályba – az érintett rendelkezésére bocsátja. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

10.1.3. A helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 16. cikke alapján)

Az Érintett személy a 10.2. pont szerint írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail-címét vagy postai elérhetőségét vagy kérheti, hogy az Adatkezelő által kezelt bármely pontatlan személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse).

Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje az Adatkezelő által kezelt hiányos személyes adatai megfelelő kiegészítését.

10.1.4. A törléshez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikke alapján)

Az Érintett személy a 10.2. pont szerint írásban kérheti az Adatkezelőtől személyes adatainak a törlését, amennyiben:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, vagy
 • az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, vagy
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték, vagy
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell, vagy
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan (pl. valamilyen online marketing, internetes nyereményjáték keretében) került sor.

Ha személyes adatait szerződés teljesítése céljából adta meg, vagy annak kezelése jogszabály alapján kötelező, ezen személyes adatok ezzel összefüggő kezelése a szerződés megszűnésével nem szűnik meg automatikusan, illetve a jogszabályban előírt ideig azt köteles kezelni az Adatkezelő, ezért a törlési kérelmét sem tudjuk teljesíteni.

Előfordulhatnak továbbá olyan fontos okok, érdekek, amelyek akkor is lehetővé tehetik az érintett adatainak kezelését, ha azok törlését kérte (ilyen lehet pl. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása, vagy ha az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges).

10.1.5. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikke alapján)

Az Érintett személy a 10.2. pont szerint írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával).

A zárolás addig tart, amíg az Érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adatkezelés korlátozását akkor kérheti az Érintett, ha:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát), vagy
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását, vagy
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben addig tart a korlátozás, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

A korlátozás időtartama alatt – leszámítva a fontos közérdek, illetve a személyek jogainak védelméhez fűződő eseteket – az adott adat tárolásán kívül azzal más adatkezelési művelet nem végezhető.

10.1.6. Adathordozhatósághoz való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikke alapján)

Az Érintett személy a 10.2. pont szerint írásban kérheti, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:

 • az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy
 • a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

10.1.7. A tiltakozáshoz való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikke alapján)

Az Érintett személy a 10.2. pont szerint írásban tiltakozhat személyes adatainak az Általános Adatvédelmi Rendelet a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti, az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

10.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési, jogorvoslati lehetőségek

Az Adatkezelő megkeresése

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítése érdekében, vagy amennyiben az Adatkezelő által kezelt adataival kapcsolatban bármilyen kérdése, kételye van, illetve adataival kapcsolatban felvilágosítást kér, panaszt kíván előterjeszteni vagy a 10.1. pont szerinti valamely jogával kíván élni, ezt megteheti ún. érintetti kérelemként írásban hagyományos levélben, illetve e-mailben az 1. pontban meghatározott Adatkezelő elérhetőségein keresztül.

Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulást tervezi, előzetesen az Adatkezelőnél érdeklődjön, mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései tekintetében a szükséges információk az Adatkezelőnél állnak rendelkezésre.

Kérelmét 1 hónap alatt kivizsgáljuk, a határidő – az ügy összetettségét figyelembe véve – további 2 hónappal meghosszabbítható.

Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Érintett az Adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszék előtt is megindítható.

Hatósági eljárás kezdeményezése

Az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9–11.; honlap:  http://naih.hu; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail-cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) jogainak érvényesítése érdekében vizsgálatot, illetve hatósági eljárás lefolytatását kezdeményezheti arra hivatkozással, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, így különösen,

ha véleménye szerint az Adatkezelő a 10.1. pontban meghatározott érintetti jogainak érvényesítését korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja (vizsgálat kezdeményezése), valamint

ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat (hatósági eljárás lefolytatásának kérelmezése).

11. Egyebek

A jelen Adatkezelési tájékoztatóban részletezett személyes adat kezelés során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsa. A módosításokról az Érintetteket az Adatkezelő honlapján keresztül tájékoztatja.

 

Dokumentumok feltöltése

A hozzáadás gomb megnyomásával tallózhat a háttértáron található fájlok között.

Hozzáadás

A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.

Részletes információ a sütikről.