Otthonfelújítási Program 2024 - Pályázati felhívás

Hitelprogram keretösszege

108,24 milliárd forint

20 milliárd forintot nem haladhatja meg a magas hatásfokú gázkazánnal való fűtésrendszer korszerűsítés céljára nyújtott kölcsönök és vissza nem térítendő támogatások együttes összege. Az erre a hitelcélra allokált forráskeret kimerüléséig, de legkésőbb 2024.12.31-ig történő kölcsönszerződéskötés esetén érhető el, ezt követően a fel nem használt forrás automatikusan átcsoportosításra kerül az Otthonfelújítási Programon belüli további támogatható hitelcélokra történő felhasználásra.

Budapesten a felhasználható támogatási keretösszeg 6,39 milliárd forint.

Hitelprogram célja

A Hitelprogram a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv REPowerEU fejezetének A lakóépületek energiahatékonyságának javítására és az energiaszegénység kezelésére szolgáló pénzügyi eszköz létrehozása intézkedését valósítja meg Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: RRF rendelet) szerint.

A Hitelprogram célja a magánberuházások ösztönzése és a magyarországi lakóépületek energiahatékonysági ágazatában a háztartások finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása, továbbá a lakossági szektor energiafelhasználásának csökkentése egyműveletben kombinált kölcsönnel és vissza nem térítendő támogatással.

Az Otthonfelújítási Program az 1990. december 31-e előtt használatbavételi engedélyt kapott, életvitelszerűen lakott, egy- és többlakásos családi házakra terjed ki. A használatbavétel alátámasztására a fejlesztés előtti (kiinduló) állapotot bemutató hiteles energetikai tanúsítványban feltüntetett épület építési ideje fogadható el irányadónak. Ráépítés, bővítés, átalakítás esetén is az alapépület jogerős használatbavételi engedélyének időpontja számít.

A beruházás eredményeként legfeljebb 20 ezer lakás energetikai korszerűsítése valósulhat meg.

Az egyműveletben kombinált kölcsön és vissza nem térítendő támogatás nyújtásának alap jogosultsági feltétele, hogy a Projekt megvalósítását megelőző fejlesztés előtti (kiinduló) állapothoz képest épületenként legalább 30%-os mértékű primerenergia-fogyasztás csökkenést szükséges elérni az Otthonfelújítási Program keretében finanszírozott energetikai korszerűsítés eredményeként, melyet hiteles energetikai tanúsítvánnyal szükséges alátámasztani. A 30% primerenergia-megtakarításba nem érthető bele a megújuló alapú villamosenergia előállításra számított energiamegtakarítás.

Kölcsön típusa

Éven túli lejáratú kamatmentes beruházási kölcsön és vissza nem térítendő támogatás kombinációja.

Finanszírozási összeg

A finanszírozási összeg (kölcsönrész és a vissza nem térítendő támogatás együttesen): minimum bruttó 2,5 millió forint – maximum bruttó 6 millió forint.

A nyújtható Finanszírozási összeg megállapításakor az MFB Zrt. figyelembe veszi az Európai Uniós forrású Lakossági Hitelprogramok Eljárási Rendjében (a továbbiakban: Lakossági Eljárási Rend) meghatározott jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatót.

Vissza nem térítendő támogatás mértéke a Finanszírozási összegen belül

A vissza nem térítendő támogatás aránya a korszerűsítendő ingatlan fekvése szerinti járás átlagjövedelmének az országos átlagjövedelemhez viszonyításától függően, sávosan kerül meghatározásra az alábbi (maximális beruházási összköltségre vonatkozó) példák szerint.

Amennyiben a beruházás elszámolható összköltsége alacsonyabb 7 000 000 forintnál, akkor a saját forrás, a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsönrész is arányosan kisebb lesz.

Az országos átlagjövedelem 75%-ánál alacsonyabb átlagjövedelmű járások esetében a vissza nem térítendő támogatás arány maximuma: 58,33%.

Költségek Összeg
Beruházás elszámolható összköltsége (100%) 7 000 000 Ft
Saját forrás (14,3%) 1 000 000 Ft
Finanszírozási összeg (85,7%): 6 000 000 Ft
 - ebből vissza nem térítendő támogatás (58,33%) 3 500 000 Ft
 - ebből kamatmentes kölcsön (41,67%) 2 500 000 Ft

Az országos átlagjövedelem 75%-ánál magasabb, de 110%-ánál alacsonyabb átlagjövedelmű járások esetében a vissza nem térítendő támogatás arány maximuma: 50%. 

Költségek Összeg
Beruházás elszámolható összköltsége (100%) 7 000 000 Ft
Saját forrás (14,3%) 1 000 000 Ft
Finanszírozási összeg (85,7%) 6 000 000 Ft
 - ebből vissza nem térítendő támogatás (50%) 3 000 000 Ft
 - ebből kamatmentes kölcsön (50%) 3 000 000 Ft

Az országos átlagjövedelem 110%-át meghaladó átlagjövedelmű járások esetében a vissza nem térítendő támogatás arány maximuma: 41,67%. 

Költségek Összeg
Beruházás elszámolható összköltsége (100%) 7 000 000 Ft
Saját forrás (14,3%) 1 000 000 Ft
Finanszírozási összeg (85,7%) 6 000 000 Ft
 - ebből vissza nem térítendő támogatás (41,67%) 2 500 000 Ft
 - ebből kamatmentes kölcsön (58,33%) 3 500 000 Ft

Amennyiben - bármely járásban - a Kölcsönigénylő, vagy Kölcsönigénylő és Adóstársa együttes havi nettó jövedelméből számolt egy főre jutó nettó havi átlagjövedelem meghaladja a 511 810 forintot (ami a KSH által kimutatott 2023. évi, kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagjövedelem 393 700 forint 130%-a), úgy a legmagasabb átlagjövedelmű járásokban alkalmazandó támogatási összetételre, azaz a legalacsonyabb vissza nem térítendő támogatási arányra jogosult.

Amennyiben - bármely járásban - a Kölcsönigénylő, vagy Kölcsönigénylő és Adóstársa együttes havi nettó jövedelméből számolt egy főre jutó nettő havi átlagjövedelem nem éri el a 295 275 forintot (ami a KSH által kimutatott 2023. évi, kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagjövedelem 393 700 forint 75%-a), úgy a legalacsonyabb átlagjövedelmű járásokban alkalmazandó támogatási összetételre, azaz a legmagasabb vissza nem térítendő támogatási arányra jogosult.

A vissza nem térítendő támogatás mértékének meghatározása során figyelembe vett egy főre jutó nettó havi átlag jövedelem számítási módja a következő: Kölcsönigénylő és – amennyiben van – Adóstárs (házastárs vagy élettárs) együttes havi nettó jövedelmének és a Kölcsönigénylő és - amennyiben van – Adóstárs (házastárs vagy élettárs) és a velük egy háztartásban élő gyermekek számának hányadosa:

Az egy főre jutó nettó havi átlag jövedelem
=

Kölcsönigénylő és – amennyiben van – Adóstárs (házastárs vagy élettárs) együttes havi nettó jövedelmének összege

 

Kölcsönigénylő és – amennyiben van – Adóstárs (házastárs vagy élettárs) és a velük egy háztartásban élő gyermekek számának összege

Amennyiben a Projekt megvalósítását követő záró hiteles energetikai tanúsítvány alapján a primerenergia-felhasználás csökkenés eléri, illetve meghaladja a kiindulási állapothoz képesti 40%-ot, úgy a Végső Kedvezményezett által felhasználható vissza nem térítendő támogatás a fent meghatározott feltételekhez képest további, a Finanszírozási összegre vetített 5%ponttal emelkedik, egyúttal a kölcsönrész összegszerűen ugyanilyen mértékben csökken.

A kölcsönrész és a vissza nem térítendő támogatás folyósítása együtt történik a kölcsönszerződésben meghatározott arányok szerint.

A kölcsönrész és vissza nem térítendő támogatás arány jogosultságának ellenőrzésére (eredményességmérés) projektmegvalósítást követően, de legkésőbb a Türelmi idő lejáratát megelőző 60. napig benyújtott dokumentumok alapján a türelmi idő lejáratát megelőző 30. napig kerül sor az Eredményességi kritérium vizsgálatával.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a legalább 30%-os primerenergia-megtakarítás elérése alap jogosultsági feltétele a kölcsönrész és a vissza nem térítendő támogatás igénybevételének, tehát az ettől való elmaradás esetén szabálytalanná válik a Projekt és a teljes folyósított Finanszírozási összeg visszakövetelésre kerül a Lakossági Eljárási Rendben foglaltak szerint (a Lakossági Eljárási Rend megtalálható a felhívás mellett a palyazat.gov.hu oldalon).

Kölcsön devizaneme

Magyar forint (HUF)

Kölcsönkérelmek benyújtása

A Finanszírozási összeget kizárólag a kölcsönkérelmi nyomtatvány kitöltésével és a kötelezően előírt mellékletek csatolásával igényelhetik a Kölcsönigénylők. Amennyiben bármelyik kötelezően előírt melléklet hiányzik, a kölcsönkérelem nem nyújtható be.

A kölcsönkérelem csak az MFB Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal rendelkező Közvetítőhöz (Lakossági MFB Pont Plusz) nyújtható be. A Közvetítők listáját az MFB Zrt. a honlapján (www.mfb.hu) teszi közzé.

A Hitelprogram keretében 2024. július 1-től 2025. december 31-éig lehet kölcsönkérelmet benyújtani. A rendelkezésre álló forrás kimerülésével a Hitelprogram felfüggesztésre kerül.

Jelen Hitelprogram keretében egy természetes személynek Adósként legfeljebb egy kölcsönkérelme részesülhet támogatásban. Ugyanazon ingatlan vonatkozásában maximum egy kölcsönkérelem részesülhet támogatásban, ideértve a vállalkozások számára meghirdetett 2021-2027-es programozási időszakra vonatkozó energetikai programokat is.

Ugyanazon Kölcsönigénylő kizárólag egyetlen 2021-2027-es programozási időszakra szóló uniós forrású energetikai célú lakossági programból kaphat támogatást.

Igénybevételi lehetőség

Az Otthonfelújítási Program keretében utoljára 2026.04.30-ig, illetve a forráskeret kimerüléséig lehet kölcsönszerződést kötni.

Saját forrás

A Saját forrás elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének minimum 14,3%-a, melynek felhasználását az első folyósítás előtt igazolni szükséges.

A 30% primerenergia-megtakarítás elérése érdekében az elszámolható saját forráson felül további el nem számolható egyéb forrás is felhasználható az ingatlan korszerűsítéshez.

A Saját forrás a Lakástakarékpénztári számlán lévő, az állami támogatással és betéti kamattal növelt megtakarítási összegből is teljesíthető.

A Hitelprogram során felmerülő adminisztrációs tevékenységek költségei, így különösen az ingatlanra vonatkozó energetikai tanúsítványok (a beruházás megvalósítása előtti kiinduló, a tervezett állapotra vonatkozó energetikai számítással) és tulajdoni lap költsége a Saját forrás terhére is elszámolható.

Kölcsön kamata, díjak, jutalékok

Költségek Részletek
Kamat a Türelmi idő alatt és a Türelmi időt követően 0% / év
Kezelési költség Nem kerül felszámításra.
Rendelkezésre tartási jutalék
Előtörlesztési díj
Szerződésmódosítási díj
Késedelmi kamat A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat.
Egyéb költségek A kölcsönkérelem bírálatával, a kölcsönszerződés megkötésével és módosításával, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. energetikai tanúsítvány és energetikai számítás díjai, tulajdoni lap, illetve statikai szakvélemény költsége, valamint közjegyzői díj).
A követelésbehajtás költségei felszámíthatók.
Jelen Hitelprogram esetén a részleges előtörlesztés kizárólag eredményességmérést követően megengedett, eredményességmérést megelőzően kizárólag a folyósított Finanszírozási Összeg (kölcsönrész és vissza nem térítendő támogatás együttes összegének) végtörlesztése (teljes előtörlesztése) lehetséges.

Futamidők

Leírás Részletek
Futamidő A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 12 év, amely a Türelmi és Rendelkezésre tartási idővel együtt értendő.
Rendelkezésre tartási idő A kölcsönszerződés megkötésétől számított minimum 6 hónap, de legfeljebb 24 hónap. Indokolt esetben maximum 6 hónappal meghosszabbítható.
Türelmi idő A Rendelkezésre tartási idő végétől számított 3 hónap.
Projekt megvalósítási határideje A Projekt megvalósítását (fizikailag és pénzügyileg történő befejezését) a kölcsönszerződés megkötést követő 24 hónapon belül be kell fejezni, amely határidő indokolt esetben egy alkalommal további maximum 6 hónappal meghosszabbítható.

Kölcsönigénylők köre

Kölcsönigénylő (Végső Kedvezményezett) olyan természetes személy lehet, aki

 • nagykorú, cselekvőképes,
 • magyar adóazonosító jellel rendelkezik,
 • magyar állampolgár, vagy (lakcímkártyával igazoltan) legalább egy éve magyarországi állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az Európai Gazdasági Térség valamely más tagállamának olyan állampolgára,
 • aki tulajdoni hányaddal, vagy holtig tartó haszonélvezeti joggal rendelkezik a korszerűsítendő, 1990. december 31. előtt épült, egy- vagy többlakásos családi házban.
 • A korszerűsítéssel érintett életvitelszerűen lakott ingatlan (lakcímkártyával igazoltan) legalább 2024. július 1. óta a Kölcsönigénylő, vagy közeli hozzátartozójának, állandó lakóhelye, vagy tartózkodási helye kell legyen. Ingatlan adásvétel esetén elfogadott a 2024. július 1-ig kelt, ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített ingatlan adásvételi szerződés. A kölcsönkérelem benyújtásának feltétele, hogy az illetékes Földhivatalnál érkeztetve és széljegyzésre kerüljön az ingatlan adásvételi szerződés. A tulajdonjog bejegyzés kölcsönszerződéskötési feltétel, amelynek megtörténtét a kölcsönszerződéskötésig adósnak igazolnia kell. Adásvétel esetén is feltétel, hogy a Kölcsönigénylő, vagy közeli hozzátartozójának állandó lakóhelye, vagy tartózkodási helye kell legyen a korszerűsítéssel érintett ingatlan, amit a lakcímkártyával kell igazolni legkésőbb a kölcsönszerződés megkötéséig.

A Lakossági Eljárási Rend szerint a Kölcsönigénylő házastársa, élettársa a kölcsönügyletbe Adóstársként bevonásra kerül.

Amennyiben a Végső Kedvezményezett kölcsönigényléskor betöltötte vagy a kölcsön futamidejének lejáratáig betölti a 75. életévét, a kölcsönügyletbe be kell vonni egy olyan Adóstársat, aki az életkori korlátnak és a jövedelmi elvárásoknak is együttesen megfelel.

Kölcsön felhasználása

Projekt megvalósítási helye

Azok a Projektek támogathatók, amelyek megvalósítására, azaz a Finanszírozási összeg felhasználására Magyarország területén kerül sor. Minden esetben a Projekt megvalósítás helyszíne számít. Egy kölcsönkérelemben kizárólag egy megvalósítási helyszín szerepelhet.

Kizárólag lakhatási célú energiafelhasználás történhet a fejlesztéssel érintett ingatlanban. A Hitelprogram keretében lehetőség van arra, hogy a beruházással érintett ingatlan címén vállalkozás székhelye legyen bejelentve. Ugyanakkor támogatás csak akkor vehető igénybe az adott ingatlanra, ha az ingatlanban, vagy egy részében folytatott tényleges vállalkozási, gazdasági tevékenységhez (beleértve a bérlést is) szükséges energiafelhasználás - azon energiahordozókra vonatkozóan, melyben a fejlesztéssel érintett lakóépület energiahatékonysági korszerűsítése során megtakarítás keletkezik- külön mérőórával és közüzemi számlával támasztható alá. E számlákat a kölcsön igénylésekor be kell mutatni. Amennyiben az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy ténylegesen vállalkozási tevékenység végzése folyik az ingatlanban, az szabálytalansági eljárást von maga után és a teljes Finanszírozási összeg visszakövetelésre kerül.

Támogatható tevékenységek bemutatása

Kizárólag a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban belterületi-, külterületi-, zártkerti lakóház, szabadon álló családi ház, sorházi családi ház, ikerház bejegyzett, életvitelszerűen lakott ingatlan energetikai korszerűsítése támogatható az alábbi energiahatékonyság javítására vonatkozó beruházási elemek megvalósításával:

 • fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épület külső határoló elemeinek rendszerszintű (teljeskörű) hőszigetelése, födémszigetelés. Támogatott a külső fal, lapostető, fűtetlen tetőtér esetén a padlásfödém, fűtött tetőteret határoló szerkezetek, alsó zárófödém árkád felett, alsó zárófödém fűtetlen pince feletti szerkezetek hőszigetelése és a kapcsolódó munkálatok elvégzése, és/vagy
 • fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése, továbbá a projekt elszámolható költségén felül teljesíthető (azaz támogatás nem igényelhető rá) kizárólag nyílászárócseréhez kapcsolódóan épületek nyári és téli hővédelmének javítása, így például árnyékoló, vagy árnyékvető szerkezetek beépítése, és/vagy
 • használati melegvíz (HMV) rendszerek korszerűsítése (önállóan, illetve kizárólag fűtéskorszerűsítéssel kiegészítve sem támogatható tevékenység), és/vagy
 • fűtéskorszerűsítés (önállóan, illetve kizárólag használati melegvíz (HMV) rendszerek korszerűsítésével kiegészítve sem támogatható tevékenység)
 • hőtermelő berendezések cseréje korszerű berendezésekre:
  • kondenzációs kazán: vegyes-, szén-, fa-, vagy gáztüzelésű rendszerek, gázkonvektorok, egyedi helyiségfűtők kiváltása magas hatásfokú gázkazánnal és a hozzá közvetlenül kapcsolódó kéménytechnikai fejlesztések elvégzése (utóbbi csak a hőtermelő berendezés korszerűsítésével, cseréjével együtt támogatható), vagy
  • levegő-víz hőszivattyú fűtési rendszerként,
 • szekunder fűtési kör átalakítása, hőleadó berendezések korszerűsítése vagy cseréje,
 • automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése,
 • meleg vizes puffertartály létesítése.
 • Kizárólag az energetikai korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó elemként a helyreállításhoz, javításhoz kapcsolódó költségek, melyek a fajlagos maximum költségek meghatározásánál kerültek beszámításra.

Gázkazán kizárólag az erre allokált 20 milliárd forint forráskeret kimerüléséig, de legkésőbb 2024.12.31-ig aláírt kölcsönszerződéssel támogatott. Önálló tevékenységként nem támogatható gáz kondenzációs kazán létesítése, korszerűsítése, használati melegvíz rendszer telepítése, korszerűsítése, illetve a helyreállítási munkálatok.

Finanszírozás típusa, szállítói finanszírozás szabályai

A kölcsönrész és a vissza nem térítendő támogatás a Végső Kedvezményezett rendelkezése szerint utófinanszírozással, vagy a számla kiállítójának történő közvetlen utalással (úgynevezett közvetlen szállítói finanszírozással) kerülhet folyósításra a Lakossági Eljárási Rend alapján.

A szállítói finanszírozás folyósítása kizárólag az anyagi, műszaki- és forrásösszetételnek megfelelő tartalommal kiállított és a Projektre vonatkozóan benyújtott, Lakossági Eljárási Rend szerint ellenőrzött számlák tartalma szerinti építési anyagokra/termékekre és munkadíjakra, a vállalkozói/kivitelezői szerződés szerinti ütemezésben történhet.

A Projektmegvalósításhoz az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (a továbbiakban: ÉMI Nkft.) ofp.emi.hu oldalán nyilvántartott Kivitelezői (szállítói) Regisztrációs Listán és Tanácsadói Regisztrációs Listán szereplő, a regisztrációs feltételeket teljesítő kivitelezőkkel (integrátorok, generálkivitelezők, szakági kivitelezők) és tanácsadókkal, vagy más kivitelezőkkel és tanácsadókkal opcionálisan köthető szerződés.

A Kivitelezői (szállítói) Regisztrációs Listára és Tanácsadói Regisztrációs Listára kerülés részletszabályait külön dokumentumok, az „Otthonfelújítási Program Lakossági energiahatékonysági beruházások megvalósításához című hitelprogramban kivitelezőként történő közreműködéshez” és az „Otthonfelújítási Program Lakossági energiahatékonysági beruházások megvalósításához című hitelprogramban tanácsadóként történő közreműködéshez” elnevezésű regisztrációs felhívások tartalmazzák.

A saját forrás igazolt felhasználását követően előlegszámla, vagy előlegbekérő /díjbekérő/ proforma számla benyújtásával – teljesítési igazolás csatolása nélkül – szállítói előleg igénybevételére van lehetőség. Ebben az esetben a folyósítás a szállító fizetési számlájára történik. A teljesítést követően az utolsó lehívás feltétele, hogy a szállítói előlegbekérőhöz/díjbekérőhöz/proforma számlához kapcsolódó, a felhasznált anyagokat és nyújtott szolgáltatásokat tételesen bemutató végszámla és teljesítés igazolás a Végső Kedvezményezett részéről a Közvetítő (Lakossági MFB Pont Plusz) részére benyújtásra kerüljön. Ha előlegszámla helyett úgynevezett díjbekérő alapján történt előleg kiutalása, úgy az előlegszámlát a végszámlával együtt be kell nyújtani. Az igénybevett szállítói előleg mértéke a Lakossági Eljárási Rendben részletezett szabályok alapján nem haladhatja meg a Finanszírozási összeg 75%-át.

A Finanszírozási összeg 50%-át meghaladó szállítói előleg igénybevételére kizárólag az a kivitelező (szállító) jogosult, amely szerepel az ÉMI NKft. által üzemeltetett ofp.emi.hu oldalán nyilvántartott Kivitelezői (szállítói) Regisztrációs Listán.

 • szállító rendelkezik 2 teljes lezárt üzleti évvel és
 • a szállító az elmúlt 2 teljes lezárt üzleti évben (éves beszámoló vagy ezzel egyenértékű dokumentum alapján) nem volt veszteséges, adózott eredményt figyelembe véve.

Energiamegtakarítás alátámasztásához energetikai tanúsítók, tanácsadók, segédletek

A támogatással megvalósuló tevékenységekkel épületenként legalább 30%-os primerenergia-megtakarítás elérése szükséges. A 30% primerenergia-megtakarításba nem érthető bele a villamosenergia előállításra vonatkozó műszaki tartalomra kalkulált energiamegtakarítás. Felhívjuk a Kölcsönigénylők figyelmét, hogy amennyiben a záró hiteles energetikai tanúsítvány alapján nem éri el a megvalósított beruházás a 30%-os primerenergia-megtakarítást a kiinduló (nyitó) hiteles energetikai tanúsítványban foglalthoz képest, úgy az ügylet szabálytalanná válik és a teljes Finanszírozási összeg visszakövetelésre kerül a Lakossági Eljárási Rendben foglaltak szerint.

A támogatáson kívül (a projekt elszámolható költségén felüli) saját forrásból megvalósuló tevékenységek is beszámíthatók a 30%-os energia-megtakarítás elérésébe, ha azok a nyitó és a záró energetikai tanúsítás között valósulnak meg.

A támogatás igénybevétele során kizárólag a Magyar Mérnöki Kamara https://www.mmk.hu/informaciok/nevjegyzek és/vagy a Magyar Építész Kamara https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek# névjegyzékében regisztrált TÉ-engedéllyel rendelkező energetikai tanúsítók jogosultak hiteles energetikai tanúsítvány kiállítására.

A fejlesztés által tervezett legalább 30% mértékű primerenergia-megtakarítás előzetes alátámasztásához a kölcsönkérelemhez csatolni kell az épületnek a fejlesztés előtti (kiinduló) állapotot bemutató és a CO2 kibocsátási értékeket is tartalmazó, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet szerint készített hiteles energetikai tanúsítvány aláírt példányát és energetikai számítását, továbbá a beruházás megvalósítása utáni (tervezett) állapotra vonatkozó, aláírt energetikai számítást. A számítások készíthetőek WinWatt, vagy Auricon szoftverrel, egyszerűsített, vagy részletes módszerrel, azonban a megelőző (kiinduló) állapotra vonatkozó, a hiteles energetikai tanúsítvány alátámasztó dokumentumaként szolgáló, valamint a beruházás megvalósítása utáni (tervezett) állapotra vonatkozó számítások csak a 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet előírásainak megfelelő számítási módszer szerint kerülhetnek elvégzésre. A tanúsítvány részét képező energetikai számításból egyértelműen kiolvashatónak kell lennie a 30%-os energia-megtakarítást biztosító tevékenységeknek. A beruházás lezárásakor a 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet előírásainak megfelelő záró hiteles energetikai tanúsítvány elkészítésére és bemutatására van szükség. E dokumentum alapján kerül megállapításra a legalább 30%-os energia-megtakarítás teljesülése.

Az energetikai tanúsítványoknak és a beruházások műszaki szakmai tartalmának meg kell felelniük az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet előírásainak. E jogszabály tekintetében az Otthonfelújítási Programból való energetikai korszerűsítés részleges (szakaszos) felújításnak minősül.

A Kölcsönigénylők a beruházások műszaki-szakmai energetikai előkészítése és a Projekt teljes életútja során a megvalósításig bármely energetikai tanácsadó szolgáltatását igénybe vehetik, így kiemelten

 • az ÉMI NKft. által üzemeltetett ofp.emi.hu oldalon nyilvántartott Tanácsadói Regisztrációs Listán szereplő tanácsadót, vagy
 • az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény szerinti tetszőleges első jogosult várományos szervezeteket, akik a hitelesített energiamegtakarítás (a továbbiakban: HEM) keletkeztetés érdekében teljesítik a törvényben rögzített előírásokat, vagy
 • az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer19 kötelezett szervezeteinek műszaki tanácsadó, minőségbiztosító szolgáltatásait, vagy
 • valamely nem-kormányzati szervezet által kínált épületenergetikai tanácsadást, vagy
 • a Magyar Mérnöki Kamara lakossági energetikai tanácsadását.

Tanácsadó igénybevétele esetén elvárás, hogy ugyanazon tanácsadóval szerződéses viszonyban álló, úgynevezett TÉ- engedéllyel rendelkező energetikai tanúsító állíthatja ki a kiinduló állapotra vonatkozó és a záró hiteles energetikai tanúsítványt.

A tanácsadási szolgáltatás ellentételezése kétféleképpen lehetséges: pénzbeli díjazással, vagy hitelesített energiamegtakarítás19 átadásával. A Program keretében nem megengedett a megosztott ellentételezés, azaz olyan tanácsadási tevékenység, vagy annak bármely résztevékenysége, mellyel pénzbeli díjazás mellett HEM átadás is megvalósulna egyszerre.  Amennyiben a tanácsadási szolgáltatás igénybevételénél lehetőség van HEM átadásával történő ellentételezésre, úgy a tanácsadási szolgáltatást nyújtó szervezet kötelessége a HEM piaci értékével arányos értékű szolgáltatás nyújtása.

HEM átadásáról, illetve annak szándékáról írásos megállapodást kell kötni a Kölcsönigénylő és a tanácsadó között (úgynevezett HEM keletkeztetési megállapodás). Ebben a Kölcsönigénylő elismeri, hogy a HEM-mel kapcsolatos első jogosulti státusz a tanácsadót illeti meg. Az átengedett HEM piaci értékével arányos értékű ellenszolgáltatásnak minősül a tanácsadó részéről, ha a tanácsadó az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a Kölcsönigénylő részére:
a) az Otthonfelújítási Programmal kapcsolatos tanácsadói és tájékoztatási dokumentumok készítése és ingyenes elérhetővé tétele az ügyfelek részére online felületeken, digitális csatornákon és/vagy személyes ügyfélszolgálati pontokon keresztül;
b) a Kölcsönigénylő által készíttetett kiinduló állapotra vontakozó hiteles energetikai tanúsítvány és tervezett energetikai számítás Kölcsönigénylő által kifizetett költségének utólagos megtérítése, vagy a kiinduló állapotra vonatkozó hiteles energetikai tanúsítvány és tervezett energetikai számítás költségének tanácsadó általi viselése;
c) a kivitelezés befejezését követően készítendő záró hiteles energetikai tanúsítvány elkészítésével kapcsolatos költségek viselése, vagy azok megtérítése a Kölcsönigénylő részére;
d) a HEM megkeletkeztetéséhez kapcsolódó hitelesítési költség viselése;
e) kivitelezők ajánlása, kivitelezőkkel történő kapcsolatfelvétel támogatása;
f) a Hitelprogram műszaki előírásaival kapcsolatos útmutatás, felvilágosítás nyújtása.

A Kölcsönigénylő jogosult eldönteni, hogy a fenti szolgáltatások mindegyikét, vagy csak azok egy részét kívánja a tanácsadótól igénybe venni az arányos értékű ellenszolgáltatás megvalósulása érdekében. A tanácsadó jogosult további ellenszolgáltatást, vagy kompenzációt felajánlani a Kölcsönigénylő részére a Kölcsönigénylő által részére átadott HEM első jogosult státusz ellentételezése érdekében.

A Kölcsönigénylő az Otthonfelújítási Program keretében legfeljebb 1 db HEM keletkeztetési megállapodást köthet. HEM keletkeztetési megállapodás esetén a tanácsadó által további díj nem számolható fel (előlegként sem) a Kölcsönigénylő felé.

Az energetikai korszerűsítés előzetes műszaki tartalmának tervezéséhez, a minimálisan elérendő 30% primerenergia-megtakarítás elérésének és a beruházás becsült költségének előzetes kalkulációjához az ÉMI NKft. által közzétett on-line segédlet 2024. június 26-tól vehető igénybe az ofp.emi.hu oldalon, ahol a tanácsadók és a kivitelezők, valamint a beruházás megvalósításához szükséges kulcstermékek (építési anyagok, berendezések és eszközök) is elérhetőek.

Felhívjuk a Kölcsönigénylők figyelmét, hogy a kivitelezés és a kivitelezési tervek elkészítése, a ofp.emi.hu honlapon elérhető Kivitelezői Regisztrációs Listán szereplő integrátori szerepvállalással regisztrált kivitelezőktől is kérhető.

A kivitelezői (szállítói) és tanácsadói regisztráció az ÉMI Nkft. ofp.emi.hu oldalán érhető el. A Kivitelezői (szállítói) Regisztrációs Lista és Tanácsadói Regisztrációs Lista folyamatosan bővül. A kivitelezői és tanácsadói regisztráció feltételeit az „Otthonfelújítási Program Lakossági energiahatékonysági beruházások megvalósításához című hitelprogramban kivitelezőként történő közreműködéshez” és az „Otthonfelújítási Program Lakossági energiahatékonysági beruházások megvalósításához című hitelprogramban tanácsadóként történő közreműködéshez” elnevezésű regisztrációs felhívások tartalmazzák.

Energetikai tanúsítás elvégzéséhez nem szükséges előzetes regisztráció, az energetikai tanúsítvány készítésére a Magyar Mérnöki Kamara https://www.mmk.hu/informaciok/nevjegyzek és/vagy a Magyar Építész Kamara https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek# névjegyzékében regisztrált a TÉ- engedéllyel rendelkező energetikai tanúsítók jogosultak.
Az Otthonfelújítási Programban meghatározott kulcstermékek listája az ofp.emi.hu oldalon található meg.

Kulcstermékek alatt egyrészt azokat az egyszerűsített környezeti minősítéssel rendelkező építési termékeket értjük, melyek számított környezeti terhelési pontszáma meghaladja a minimum értéket (a minimum érték 8), valamint azokat a hő- és melegvíztermelő berendezéseket, amelyek megfelelnek az Európai Parlement és Tanács által hozott megfelelőségi irányelveknek és megfelelőségi nyilatkozattal rendelkeznek.

Dokumentumok feltöltése

A hozzáadás gomb megnyomásával tallózhat a háttértáron található fájlok között.

Hozzáadás

A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.

Részletes információ a sütikről.